Warszawa

(+48) 22 575 86 00

Łódź

(+48) 42 636 41 33

Menu

Libella Sp. z o.o.

Data wystawienia referencji: 2011-11-28 | System: Comarch CDN XL

Comarch CDN XL jest aktualnie wykorzystywany we wszystkich obszarach działalności firmy. W oparciu o funkcjonalności kilku modułów oraz dodatkowe rozwiązania do modułu produkcyjnego stworzone przez integratora - spółkę T2S - uzyskaliśmy wszystkie korzyści, jakie oferowało poprzednie rozwiązanie, przy jednoczesnej wielokrotnej redukcji kosztów związanych z informatyzacją firmy. Wdrożenie prowadzone przez T2S trwało kilka miesięcy. Wysoka jakość usług świadczonych przez T2S, szybki czas reakcji na zgłoszenia oraz bliskość integratora zachęciły nas do kontynuowania współpracy. Na bieżąco korzystamy z wsparcia help-desk T2S oraz pomocy konsultantów w aktualizacji i rozwijania oprogramowania.

Artur Łobodziński, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Pomoc
Polityka prywatności