Warszawa

(+48) 22 575 86 00

Łódź

(+48) 42 636 41 33

Menu

Zakłady Płytek Ceramicznych PRZYSUCHA S.A.

Data wystawienia referencji: 2011-11-29 | System: Comarch CDN XL

Nasza współpraca z T2S Sp. z o.o. trwa nieprzerwanie od 2007 roku. Zadowalający poziom usług wdrożeniowych skłonił nas do zawarcia stałej umowy opieki nad systemem Comarch CDN XL. T2S w pełni wywiązuje się ze zobowiązań wskazanych w umowie o współpracy. Możliwość uzyskania szybkiej pomocy, czy to merytorycznej czy technicznej, jest dla nas niezwykle istotna.

Marzena Pankowska Bednarska, Prezes Zarządu
Edyta Piątek, Główny Księgowy

Pomoc
Polityka prywatności